Sedatie

De sedatie toegediend door erkend Paardentandarts

Om op een gedegen manier ook bij de achterste kiezen te kunnen komen, snijtanden te kunnen inkorten, zonder vechtpartijen, langdurig gebruik van de praam en veel stress voor paard, eigenaar en paardentandarts, is een solide sedatie onontbeerlijk.

De sedatie wordt door mij intraveneus gegeven en houdt ongeveer 1 uur aan. Het gebruikte middel is Domosedan eventueel in combinatie met Rompun.

Alleen dan is gedegen werk door uw paardentandarts mogelijk zonder iets te hoeven toegeven op een nauwkeurige en adequate behandeling!

“Coupe de Coeur na de sedatie”