Waarom een gebitsbehandeling?

Het belang van goede gebitsverzorging door een paardentandarts.

Een gedegen gebitsbehandeling door een paardentandarts of paarden gebitsverzorger is van essentieel belang voor het goed functioneren van het paard.

De belangrijkste functie van het gebit is het fijnmalen van het voer waardoor het paard probleemloos kan eten. Hier worden dus de eerste stappen van het spijsverteringsproces gezet. Indien het voer niet goed fijn gemaald is, zorgt dit voor problemen in latere stadia in het spijsverteringsproces. Een goed functionerend gebit, verzorgd door de paardentandarts, is daarom van groot belang voor een optimale benutting van het voer en het voorkomen van spijsverteringsproblemen.

Daarnaast is een gebit, dat op de juiste manier is behandeld door een tandarts of gebitsverzorger, een belangrijke voorwaarde om het paard zich prettig te laten voelen bij het rijden zonder irritaties. Een paardentandarts zorgt ervoor dat het gebit weer in balans is, voer gemalen wordt en er geen pijnlijke plekken meer zijn waardoor optimale resultaten zonder gebits hinder weer binnen bereik zijn.

Meer informatie over de behandeling vindt u hier.

Maak een afspraak

Ontstaan van gebitsproblemen bij paarden

Paardentanden  zijn in de loop der jaren dusdanig ontwikkeld bij een gebruik van gemiddeld 18 uur per etmaal. Hierbij was de onderkaak functie om als een molensteen te bewegen ten-opzichte van de stilstaande bovenkaak. Aangezien de meeste paarden niet meer in het wild leven is deze maalfunctie tegenwoordig gereduceerd tot hooguit een paar uur per dag. Deze aanpassing in de leefwijze van het paard maakt het noodzakelijk om het gebit op orde te houden doormiddel van een gebitsbehandeling door een paardentandarts of gebitsverzorger.

Indien dit niet gebeurd ontstaan er haakjes, oneffenheden op het kauwvlak en slecht op elkaar passende kauwoppervlakken. Ook slijten de snijtanden niet meer gelijkmatig af, waardoor scheefgroei ontstaat, de snijtanden te lang worden en de kiezen niet meer goed op elkaar komen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de problemen die een paardentandarts doormiddel van een gebitsbehandeling verhelpen kan. Een ander gevaar is dat er bij het wisselen van de tanden complicaties optreden, waardoor het gebit niet meer optimaal functioneert. Ook hier worden doormiddel van kleine aanpassingen of correcties door de tandarts grotere problemen voorkomen.

De gevolgen voor het paard

Conditieverlies en vermagering door slechte vertering

Door inefficiënt kauwen door pijnlijke haakjes wordt het voer slecht gemalen en  voer gemorst. Hierdoor is niet het optimale resultaat uit het voer gehaald, wat resulteert in conditieverlies en vermagering. Ook stijgt de kans op koliek.

Het paard zal minder goed te rijden zijn

Door de pijnlijke beweging in de mond, zal het paard zo min mogelijk kauwen op het bit. Ook schudden met het hoofd, slecht aan de teugel gaan, steigeren, vastpakken van het bit zijn signalen van mondproblemen. Deze symptomen zijn door een goede gebitsbehandeling van de paardentandarts simpel verholpen.

Abnormaal gedrag en bewegingen

Angst om het hoofdstel aan te krijgen, tong uit de mond steken, het vasthouden van het lichaam, waardoor zelfs vermeende kreupelheid kan optreden zijn ook symptomen die kunnen opvallen. Goed onderzoek door een paardentandarts is hierdoor noodzakelijk.

Overbelasting en slijtage kaakgewricht

Daarnaast kan door afwijkende drukverdeling over het gebit en kaakgewrichten de kaakgewrichten overmatig belast raken, waardoor op den duur artrose in het kaakgewricht ontstaat.

Voorkom problemen door regelmatige controle en behandeling

Door het gebit van uw paard regelmatig te laten controleren en behandelen door een gecertificeerde paardentandarts voorkomt u een hoop onzichtbaar en zichtbaar lijden bij uw paard.

Meer informatie over de Paardentandarts vindt u hier.

Voor behandeling door een Paardentandarts
Beschadigd wangslijmvlies voor de behandeling door een Paardentandarts

Maak een afspraak