Cursus gebitsverzorging
Cursus gebitsverzorging

Ook in 2020 wordt er weer een cursus gegeven om het vak van paardentandarts onder de knie te krijgen. De cursus wordt gegeven in drie blokken van 4 dagen te weten vanaf donderdag tot en met zondag. Hieronder vindt u meer informatie over wat er wordt behandeld.

Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor de nieuwe cursus en deze informatie vindt u op de pagina cursus gebitsverzorging. 

Eerste blok : 14 mei 2020 tot en met 17 mei 2020.

Hierin leert de cursist zaken als anatomie, fysiologie, leeftijdsschatting. Ook komen de diverse sedatie mogelijkheden aan bod. Een zeer belangrijk item is de theorie van de gebitsbehandeling. Daarnaast maakt hij of zij kennis met het instrumentarium en wordt er drie dagen lang op proefpaarden gewerkt om de (on)mogelijkheden hiervan te leren. Hierbij worden de eerste beginselen van een correcte gebitsbehandeling geleerd. Tijdens dit blok is er ook een demo van een leverancier van instrumentarium, waarbij de mogelijkheid bestaat dit direct te bestellen.

Tweede blok : 02 juli 2020 tot en met 05 juli 2020

Er wordt wederom 1 dag besteed aan de theorie om vervolgens drie dagen in de stallen te oefenen op proefpaarden. In dit blok ligt de nadruk op de behandeling van het gebit, dat wil zeggen het beschrijven van de afwijkingen, de behandeling en het bereiken van het gewenste resultaat. Daartoe zijn er per cursist minimaal 2 paarden per dag beschikbaar. Het is daarom vereist dat de cursist na afloop van de eerste cursusweek minimaal 5 paarden thuis heeft behandeld, om enige routine te krijgen in omgang met het instrumentarium en op deze wijze het maximale resultaat van het tweede blok te bereiken.

Derde blok : 03 september 2020 tot en met 6 september 2020

In dit blok wordt er gestreefd naar optimale behandeling. Van de cursist wordt verwacht dat het resultaat  na de behandeling  een gebalanceerd gebit is, waarbij alle pijnpunten zijn verwijderd, zodat een optimaal gebruik van tanden en kiezen mogelijk is, en het paard zonder hinderlijke bezwaren gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het bestemd is. Van de cursist wordt daarom verwacht dat hij of zij tussen het tweede en derde blok minimaal 5 paarden thuis heeft behandeld.