Belangrijk is om de behandeling van het gebit vast te leggen in een document, opdat ten alle tijde kan worden gecontroleerd, wat er in het verleden is gedaan aan gebitsbehandeling, standcorrecties en toegediende medicijnen.

Daarom is in onze praktijk de tandpas ingevoerd, een soort paspoort uitsluitend om te documenteren wat er tijdens de behandeling is gedaan. De pas blijft bij de eigenaar, zodat bij een herhalingsbehandeling in 1 oogopslag te zien is wat de status van het gebit is en om vervolgbehandelingen in bij te houden. Deze pas wordt bij een behandeling gratis verstrekt.